Aan vraag en belang voorbij PDF Print E-mail

Samenvatting
Vanuit de reformatorische wijsbegeerte is veel aandacht voor het feit dat de werkelijkheid nietin één aspect te vangen is, ook niet in het economische. In dit essay wordt beargumenteerd waarom een economisch proces slechts volledig tot zijn doel kan komen als ook de morele dimensie in de overwegingen wordt betrokken. De praktische meerwaarde en de problemen die bij het implementeren van deze conclusie meekomen worden geïllustreerd aan de hand het productontwikkelingsproces. Geïllustreerd wordt dat er ook op dit niveau belangrijke meerwaarden zijn te onderscheiden, maar dat er ook significante vragen open blijven. Tenslotte wordt een eerste opzet gepresenteerd van een implementatie van het morele aspect in de organisatie rondom productontwikkeling.

 

Lees het volledige artikel.