Zoektocht naar rechtvaardigheid in en door het bedrijfsleven PDF Print E-mail

Valt er een structureel perspectief op de bedrijfskunde af te leiden vanuit de Bijbel? Wat is het doel van een bedrijf en welke principes kiezen we bij de invulling daarvan? Waar kunnen we aansluiten bij wereldwijde trends en waar liggen kansen om de rechtvaardigheid te vergroten? Allemaal vragen die gesteld kunnen en moeten worden als we bij willen dragen aan een rechtvaardiger bedrijfsleven.

Uiteindelijk worden de volgende conclusies getrokken:

  • Uit de Bijbel zijn principes af te leiden over de bedrijfskundige onderwerpen. Gezien het een menselijke afleiding betreft is het belangrijk om kritisch te toetsen of de afleiding overeen komt met zowel de Bijbel als de werkelijkheid die we observeren, bijvoorbeeld door empirisch onderzoek

  • Tot nu toe zijn er maar weinig publicaties te vinden die een integraal raamwerk schetsen voor de relatie geloof en bedrijf

  • Gezien de diversiteit aan zaken die wordt besproken in bestaande publicaties zou het goed zijn onderscheid te maken tussen: de doelstelling van het bedrijfsleven, principes om op een rechtvaardige manier deze doelstelling in te vullen, globale trends die de principes raken en zaken die op de verschillende deelgebied van de bedrijfskunde spelen

  • Een suggestie voor een Bijbelse doelstelling voor het bedrijfsleven is: “het zoeken naar bedrijfsmodellen waar de belangen van de investeerders, klanten, werknemers, leveranciers en de samenleving op een rechtvaardige wijze worden gediend.”

  • Een synthese uit verschillende beschikbare publicaties leidt tot de volgende lijst met Bijbelse principes die moeten worden afgewogen om op een rechtvaardige manier de bovenstaande doelstelling in te vullen: excelleren, rentmeesterschap, vertrouwen en balans, eerlijkheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en focus op echte noden.

  • Relevante trends die invloed hebben op de rechtvaardigheid in de bedrijfsvoering zijn onder andere: groeiende ongelijkheid in de wereld, klimaatproblemen, mensonwaardige praktijken in het globaal uitbesteden, ontwikkelingen op het gebied van corporate governance en het integreren van maatschappelijke verantwoordelijkheid in de bedrijfsvoering

  • Door een combinatie van de doelstelling, principes en trends vallen op elk vakgebied binnen de bedrijfskunde zaken aan te wijzen die aandacht verdienen.

  • De afleidingen in dit artikel zijn verre van volledig en verdienen vooral een goede discussie en verdere uitwerking in de toekomst

Lees het volledige artikel.