Duurzaam solliciteren PDF Print E-mail

Toen ik bij TNT ging afstuderen was ik heel benieuwd wat die mooie folders over de maatschappelijke betrokkenheid in de praktijk echt inhielden. Je hoort vaak geluiden dat het slechts een cosmetische laag betreft die wordt aangebracht vanwege de eisen van de markt. Een externe organisatie sponsoren of meedoen aan een projectje is leuk, maar weet een organisatie duurzaamheid ook echt te vertalen naar haar primaire processen? Ik heb bij TNT gezien dat het zeker mogelijk is. Er is een bedrijfsbreed programma planet me uitgerold, wat in de hele organisatie zijn beslag krijgt. Aan de operationele kant is mijn bijvoorbeeld bezig met het testen van elektrische voertuigen. Daarnaast worden in alle voertuigen boordcomputers ingevoerd die de chauffeurs ondersteunen in een zuinige rijstijl. Daar blijft het niet bij, want ook aan de commerciële kant worden kansen benut, bijvoorbeeld door de introductie van de groene postzegel in de business 2 business markt.


Het is natuurlijk mooi om dit soort plannen vanuit het hoofdkantoor te bedenken, maar de volgende vraag zou kunnen zijn of de consequenties ook op het hoofdkantoor worden getrokken. Ook hier werd behoorlijk wat ingevoerd en veranderd in de periode dat ik er aan het afstuderen was. Zo werd bijvoorbeeld video conferencing ingevoerd om de auto- en vliegkilometers te beperken. Daarnaast werd er ook getest met een mobiliteitsregeling als alternatief voor lease-auto’s.


Het gaat hier niet om de promotie van TNT, maar om een ander punt. Bedrijven worden beïnvloed direct beïnvloed door drie markten: de klanten, de aandeelhouders en de werknemers. De arbeidsmarkt is momenteel gespannen en gezien de aankomende vergrijzing zal dat nog wel even zo blijven. Het is dus voor een bedrijf erg belangrijk om starters binnen te halen. Dat betekent dat jij door de keus waar je gaat solliciteren en door wat je voor motivatie geeft aan de recruiters invloed kunt uitoefenen op bedrijven. Juist door sollicitanten die kritische vragen stellen zullen bedrijven ook worden gedwongen om eerlijk te communiceren en daadwerkelijk werk te maken van duurzaamheid. Vraag dus vooral wat de visie is van een bedrijf op duurzaamheid, hoe ze dat vertalen naar hun eigen processen en of ze ook persoonlijke consequenties durven trekken. Wellicht dat je op die manier zelf meer invloed hebt dan in de rol van consument. Één voordeel is er sowieso al: waar duurzaam consumeren nog wel eens wat meer geld kost, is duurzaam solliciteren per definitie gratis.